Zoek in onze categorieën

Premies en subsidiesPRIMIES EN SUBSIDIES


Onder welke omstandigheden kan u gesteund worden?

U denkt eraan een KMO in Brussel op te starten of over te nemen? U zou graag vooraf advies inwinnen of een studie laten uitvoeren? Dan kan u een beroep doen op een externe consultant en steun krijgen voor de kosten die hieraan verbonden zijn.

De missie van de consultant moet uitzonderlijk zijn en een doorslaggevende rol spelen voor de opstart van uw activiteit. U dient in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd te zijn.

Personen die ingeschreven zijn in een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling kunnen niet van deze steun genieten.

Op welke consultants mag u een beroep doen?

U mag vrijelijk een consultant of organisme kiezen waarmee u wil werken, zolang die gespecialiseerd is in de betrokken activiteit en minimum twee jaar professionele ervaring heeft. Hij dient onafhankelijk te zijn van U.

Opgelet: de keuze voor een consultant of gespecialiseerd organisme gebaseerd is op het oordeel van een erkende vereniging. Voor het begin van de opdracht, contacteer een van de vier erkende verenigingen.

    > De Union des Classes moyennes (UCM) - Francine Werth: francine.werth@ucm.be, tel 0473 98 55 64.

    > Het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) - subsides@bao.irisnet.be, David Azaerts : tel 02 422 51 30 of Nathalie Fabry : 02 800 00 53.

    > De Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel (BECI) - Mirella Zaccagnini: mz@beci.be, tel 02 643 78 46.

    > De Unie van zelfstandige ondernemers (UNIZO) - Anton Van Assche: anton.vanassche@unizo.be, tel 02 238 05 24.

Van welke tussenkomsten kan u genieten?

De steun waarvan u kan genieten kan oplopen tot 50% van de kostprijs van de missie van de consultant. De bedragen alsook het aantal missies zijn geplafonneerd.

Pre-activiteitsadvies en -studies
Percentage van de steun 50 % van de kosten voor studie/extern advies
Minimumbedrag van de steun 500 €
Maximumbedrag van de steun 15.000 €
Maximum aantal steuntoekenningen 1 per burgerlijk jaar

Hoe wordt de steun uitbetaald?

De begunstigde vraagt de betaling van de premie aan zodra de opdracht is voltooid.

Hij bezorgt de volgende bewijsstukken, ter controle van het bedrag van de premie:

een kopie van de factuur en een bewijs van de betaling van de opdracht (fotokopie van het bankrekeninguittreksel) ;

een evaluatierapport opgesteld door de onderneming, met een evaluatie van het belang en de mate van tevredenheid van de opdracht ;

een kopie van het eindrapport opgesteld door de consultant.

De bewijsstukken moeten worden ingediend bij de directie Steun aan Ondernemingen, bij de beheerder van uw dossier.

De begunstigde zal een schrijven ontvangen met vermelding van het daadwerkelijk bedrag van de premie alsook een schuldvordering die zorgvuldig moet worden ingevuld en die moet worden teruggestuurd naar de directie van de Boekhouding.

Hoe een aanvraag indienen?

Uw aanvraag moet voor het begin van de missie van de consultant ingediend worden. Ze dient volgende documenten te bevatten:

het aanvraagformulier ;

het oordeel van de officiële instantie over de keuze van uw consultant ;

de kostenraming van de consultant ;

een kopie van de statuten van de consultant ;

de cv van de consultant (of een presentatiefolder over zijn diensten) en een lijst met zijn referenties;

een verklaring op erewoord over niet-inschrijving bij een onderwijsinstelling.

Download het aanvraagformulier

We raden u aan om het aanvraagformulier eerst te bewaren op uw pc en dan pas te openen vooraleer het in te vullen. Op die manier voorkomt u dat u de ingevulde gegevens verliest.

Om het formulier in te vullen, moet u Adobe Acrobat Reader versie 8.1.2 of later hebben. De laastste versie van Adobe Reader te downloaden.
Als u een Macintosh gebruikt, gelieve het bestand met Adobe Reader te openen (en niet met de PDF viewer van Mac).

PDF Download het aanvraagformulier (PDF 545.5 kB)

Het formulier dient met bijlagen per post verstuurd worden naar:

Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, Bestuur Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel


OFFERTE AANVRAAG - KLIK HIER